Онцлох мэдээ

ШҮҮГЧ НАРЫН ЛИФТЕН ДОТОРХ БИЧЛЭГ

ШҮҮГЧ НАРЫН ЛИФТЕН ДОТОРХ БИЧЛЭГ
 
НЭР БҮХИЙ ШҮҮГЧ НАРЫН ЛИФТЕН ДОТОРХ БИЧЛЭГ: Гэр бүлийн найзуудын уулзалт ийм хэмжээнд болдог уу??