Онцлох мэдээ

36 жил ажиллахдаа 17 мянган хүүхэд эх барьж авжээ.

 

 

"Энэ бол хэцүү ажил" гэж тэр хүлээн зөвшөөрч, "Энэ нь асар их хариуцлагыг шаарддаг. Эцсийн эцэст та эх нялх гэсэн хоёр амьдралыг харж байна. ”